CAPÍTULOS DE LIBRO

Pedagogía Hospitalaria | Contextos inclusivos

Capítulo: La presència dels pares en neonatologia: cures centrades en el desenvolupament i en la família

XI Jornades d’innovació en l’etapa d’Educació Infantil: Presència. Entramat de converses

Un dels principals objectius de les cures neonatals és reduir l’impacte que sobre el nadó i sobre la seva família es produeix a conseqüència del canvi d’hàbitat que suposa un ingrés hospitalari. En aquest context, la participació dels pares com a cuidadors principals del seu fill és un fet fonamental.

 

Perapoch, J. (2015) La presència dels pares en neonatologia: cures centrades en el desenvolupament i en la família. XI Jornades d’innovació en l’etapa d’Educació Infantil: Presència. Entramat de converses. ISBN:978-84-89489-99-8.

 

Disponible en:
www.uab.cat
www.researchgate.net

mantenimiento web