CAPÍTULOS DE LIBRO

Pedagogía Hospitalaria | Contextos inclusivos

Capítulo: La família como eje del cuidado neonatal

Cuidados neonatales en enfermería

Aquest document que teniu a les mans, Consells per a mares i pares amb nadons nascuts prematurament, ha estat elaborat dins de les activitats del Servei de Salut Maternoinfantil de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut. El seu objectiu és el de contribuir a ajudar als pares i les mares a superar la situació inicial que comporta el naixement d’un nadó prematur a través d’eines de suport que els ajudin a gestionar els sentiments, remarcant la importància de la seva presència i participació activa en el procés maduratiu del nadó prematur i la rellevància d’establir els vincles afectius des del primer moment, incloent-hi la possible situació de l’ingrés del nadó en la unitat de cures intensives neonatals.

 

Disponible en castellà i català

 

Serret, M. (coautora) (2017). La família como eje del cuidado neonatal. En M. C. Sellán y A. Vázquez, Cuidados neonatales en enfermería. Elsevier

 

Disponible en: elsevier.es

mantenimiento web