Aquesta guia pretén oferir informació i orientacions pràctiques a les famílies amb fills o filles amb cardiopatia congènita sobre qüestions relacionades amb la malaltia, amb la finalitat de facilitar la seva adaptació a les diferents situacions que poden presentar-se, així com també donar resposta a les diverses reaccions dels membres de la família davant aquesta malaltia.

El contingut del llibre que es presenta és el resultat d’una investigació a la qual s’ha preguntat a nens afectats de cardiopatia congènita, a les seves famílies i a professionals de l’educació per saber, de primera mà, quines són les seves necessitats, percepcions i vivències.

Al llarg de la guia apareixen exemples que reprodueixen situacions reals en veu dels seus propis protagonistes amb la finalitat d’il·lustrar de forma vivencial els processos que es donen al voltant de la cardiopatia congènita.

mantenimiento web