Abstract

Objectius: Avaluar els resultats perinatals en gestants amb diabetis mellitus pregestacionals segons el sexe fetal.
Mètodes: Revisió retrospectiva de gestacions úniques en dones amb diabetis pregestacional que progressa a una edat gestacional de 22 setmanes o més que van anar a la clínica de diabetis i embaràs entre 1981 i 2006 (n = 455). Es van comparar les característiques maternals i els resultats perinatals (mortalitat perinatal, malformacions congènites majors, baix o gran pes segons edat gestacional, part prematur i components de lo anterior), d’acord amb el sexe del fetus. Es va realitzar un anàlisis de regressió logística fen servir components del resultats perinatals com a variable depenent i totes les variables maternes i del sexe fetal com a predictors potencials.
Resultats: Les característiques maternes no variaren segons el gènere del nadó. En el total de la cohort, el component de resultat perinatal va ser significativament major en fetus masculins, OR ajustada 1.61 (95% IC 1.04-2.50).
Conclusions: En dones amb diabetis gestacional, el resultat perinatal va ser pitjor en nadons nens tot i les adversitats de les característiques maternes.


Autors: García-Patterson, A.; Aulinas, A.;  Sojo, L.; Ginovart, G.; Adelantado, J.M.; de Leiva, A.; Corcoy, A.;
Revista: Diabetic Medicine
Volum: 28
Núm. pàgina: 436-39
Any de publicació: 2011
Factor d’impacte(SCI/SSCI): ISI JCR-SCI 2,9
Quartil(SCI/SSCI): Q2 (49/122)
Àmbit de recerca: Pediatric


mantenimiento web