Abstract

Antecendents: La implementació del Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) requereix un esforç important per part de tots els professionals implicats.
Objectiu: Determinar els recursos necessaris i les barreres percebudes per professionals de la salut en la implementació del NIDCAP.
Disseny de l’estudi: es va passar un qüestionari sobre requeriments, obstacles percebuts en la implementació del NIDCAP desenvolupat i validat en dos unitats de cures intensives neonatals de nivells III. El qüestionari va ser contestat per 305 professionals (taxa de resposta 85%).


Autors: Mosqueda, R.; Castilla, Y.; Perapoch, J.; de la Cruz, J.; López-Maestro, M.; Pallás, C.;
Revista: Early Human Development
Volum: 89(9)
Núm. pàgina: 649-53
Any de publicació: 2013
Factor d’impacte(SCI/SSCI): SCI 2.02
Quartil(SCI/SSCI): Q2 (22/76 )
Àmbit de recerca: Pediatric


 

mantenimiento web