Abstract

L’objectiu d’aquest estudi és identificar les necessitats socio-educacionals en la infància amb cardiopatia congènita. El nostre estudi es va dur a terme amb un multi-mètode, que combina dades qualitatives i quantitatives recol·lectades a Catalunya (Espanya). Els resultats obtinguts dels qüestionaris i entrevistes amb professionals de l’educació, nens amb cardiopatia congènita i les seves famílies han permès establer aquestes categories. L’anàlisi ha proporcionat coneixement de les necessitats socio-educacionals. Aquest article destaca les necessitats de tenir en compte aquest impacte així com l’efecte psicosocial i educacional, i la necessitat de focalitzar l’educació a l’escola per millorar la qualitat de vida.

 


Autors: Violant, V.; Salmerón, C.; Ponce, C.;
Revista: New Educational Review
Volum: 27(1)
Núm. pàgina: 64-77
Any de publicació: 2012
Factor d’impacte(SCI/SSCI): SSCI – 0.149
Quartil(SCI/SSCI): Q4 (204/219)
Àmbit de recerca: Education & Educational Research


mantenimiento web