El projecte d’investigació neix de la volutnat, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya -Programa Matern-infantil, d’incidir sobre la prematuritat primària i secundària i, desenvolupar dins del programa de prevenció i atenció a la prematuritat un protocol de prevenció i millora de l’atenció a la prematuritat (en el part hospitalari, a l’alta i seguiment) i una guia per pares i mares amb nadons nascuts prematurament.

Objectiu

Detectar les necessitats educatives de les famílies, amb fills nascuts prematurament, que participen en els procediments dels seus fills a les unitats de neonatologia, amb la finalitat de dissenyar i elaborar una guia de consells per pares i mares amb nadons nascuts prematurament.

Objectius específics

  • Protocol·litzar els processos durant el seguiment d’atenció al nadó prematur.
  • Detectar el risc i intervenir de forma precoç (des de l’ingrés hospitalari) per evitar o prevenir al màxim futures seqüeles (en cas de que n’hi haguessin).

  • Investigador Principal: Verónica Violant Holz
  • Membres del grup: Josep Perapoch
  • Entitat finançadora: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  • Entitat participant: Fundació Bosch i Gimpera
  • Duració: 2008-2010

 

mantenimiento web