Abstract

S’avalua la precisió diagnòstica de la tècnica molecular basada en el gen 16S ADN (rDNA) ribosomal per meningitis bacteriana (BM), sèpsies neonatals d’inici precoç (EONS), i peritonitis bacteriana espontània (SBP). Una aproximació molecular va donar millors resultats pel diagnòstic de BM: sensibilitat (S) 90.6% comparat al 78.1% del cultiu bacterià. El percentatge dels casos diagnosticats de forma correcta (CCD) va ser de 91.7% i 80.6% respectivament. Pel diagnòstic d’EONS, S va ser 60.0% per l’aproximació molecular i 70.0% pel cultiu bacterià; CCD va ser 95.2% i 96.4% respectivament. S i CCD van ser 48.4% i 56.4% per l’aproximació molecular i 80.6 i 89.1% pel cultiu bacterià. Tot i així, DNA bacterià va ser detectat en 53.3% de les mostres negatives del cultiu. La precisió de l’aproximació 16S rDNA PCR difereix depenent de la mostra, els microorganismes implicats, la càrrega bacteriana i la presència d’altre DNA bacterià a part del patogen implicat en la malaltia infecciosa.


Autors: Esparcia, O.; Montemayor, M.; Ginovar, G.; Pomar, V.; Soriano, G.; Pericas, R.; Gurgui, M.; Sulleiro, E.; Prats, G.; Navarro, F.; Coll, P.;
Revista: Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
Volum: 69
Núm. pàgina: 153-60
Any publicació: 2011
Factor d’impacte(SCI/SSCI): SSCI 2.568
Quartil(SCI/SSCI): Q2
Ámbit de recerca: Infectious diseases, Microbiology


mantenimiento web