La Pedagogia Hospitalària és una especialitat que està tenint un importat auge i expansió a nivell internacional. Cada cop és més evident la necessitat d’una formació específica bàsica i continuada dels professionals implicats, que en aquest àmbit procedeixen de diferents disciplines, especialment Educació, Sanitat, Psicologia i Psicopedagogia. Aquest llibre sorgeix de la demanda de sistematitzar els continguts fonamentals de la formació post-graduada que s’ha anat desenvolupant a la Universitat de Barcelona i a Santiago de Xile, en els darrers anys. Presenta des d’una perspectiva actual i amplia, les bases conceptuals i metodològiques per implementar programes i estratègies educatives en els diferents contexts d’intervenció (hospital, escola i domicili). Pot resultar de gran utilitat als professionals doncs l’aportació teòrica i la proposta d’elements d’innovació pretén facilitar la pràctica professional i optimitzar l’atenció educativa individualitzada i en grup. Al mateix temps pot servir com ajuda pels responsables de la planificació, gestió i posada en marxa de plans d’actuació relacionats amb la Pedagogia Hospitalària.

mantenimiento web