Abstract

En un embaràs amb diabetis, la hipoglucèmia neonatal (NH) és atribuïda habitualment a una insuficient regulació del control glicèmic matern. Dades recent suggereixen que l’índex de massa corporal (IMC) podria tenir alguna influència.
L’objectiu plantejat va ser determinar si existeix associació entre la categoria d’IMC matern durant l’embaràs i l’ocurrència de NH en nadons de dones amb diabetis gestacional (GDM).
Es tracta d’un estudi retrospectiu incloent tots els embarassos de dones GDM entre els anys 1986 i 2006 en u hospital terciari (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona). Pacients i resultats: GDM va ser diagnosticat fent servir un screening universal i els criteris de National Diabetis Data Group. 2092 nadons (1925 de gestació única, 85% del total GDM dels nens) van ser estudiats. NH va ser definida d’acord amb el criteri Cornblath. A més de l’IMC maternal, es van considerar altres variables com els valors de glucosa al diagnòstic o l’hemoglobina glicada del tercer trimestre com a predictors potencials de NH. Es va explorar l’associació entre IMC matern i NH podria ser deguda a passos intermitjos com par per cesària o pes anormal al naixement.
La taxa de NH va ser 3%. En un anàlisis bivariant, l’IMC pre-embaràs fou major en el grup NH (24.45 vs 23.19 kg/m(2), P < 0.02). A l’anàlisi de regressió logística, l’IMC pre-embaràs d’almenys 25 kg/m(2) fou associat de forma independent amb NG sense importar si l’anàlisi incloïa variables intermitges (odds ratio = 2.11; 95% interval de confiança = 1.10-4.03) o no (odds ratio 2.66; 95% interval de confiança = 1.44-4.92).
IMC pregestacional hauria de ser considerat entre els factors predictors de NH descendència de dones amb GDM.


Autors: García-Patterson, A.; Aulinas, A.; Angel María, A.; Ubeda, J.; Orellana, I.; Ginovart, G.;  Adelantado, J.M.; de Leiva, A.; Corcoy, R.;
Revista: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
Volum: 97
Núm. pàgina: 1623–28
Any de publicació: 2012
Factor d’impact(SCI/SSCI): SCI 6,430
Quartil(SCI/SSCI): Q1 (13/121)
Ámbit de recerca: Endocrinology & Metabolism


mantenimiento web