Aquesta guia està dirigida a tots els professionals d’educació infantil i primària, així com a tota la comunitat educativa de les escoles que tenen alumnat amb cardiopaties; amb això es pretén donar a conèixer aquesta patologia i les seves conseqüències, així com oferir recursos pedagògics que ajudin a la millor atenció de les seves necessitats educatives específiques.

mantenimiento web