La CiberCaixa hospitalària és un recurs ubicat als serveis pediàtrics, dirigit als nens, nenes i adolescents ingressats, a les seves famílies i acompanyants. Aquest recurs va ser creat amb la finalitat de donar resposta a les necessitats lúdiques i educatives amb la finalitat de reduir les repercussions emocionals i socials que ocasiona la hospitalització. Sorgeix a l’any 2002 com iniciativa de l’Obra Social de la Fundació «la Caixa» i es desenvolupa en col·laboració amb les Conselleries de Salut de les diferents Comunitats Autònomes. Aquest llibre contribueix a la formació del voluntariat que està a càrrec d’aquest recurs.

mantenimiento web