La publicació del llibre Elements bàsics de salut mental per professionals de l’àmbit social, del doctor Josep Moya, és el resultat d’una de les línies estratègiques del Pla director de formació, que preveu l’edició del material didàctic i de documents de suport tècnic que serveixin de complement i extensió de les activitats formatives organitzades pel Departament.

L’objectiu d’aquest llibre és convertir-se en una eina de guia i suport per a tots els professionals de l’àmbit de l’atenció social que intervenen en les fases d’atenció a casos relacionats amb la salut mental.

Els continguts estan concebuts per ser aplicats en situacions reals i ofereixen uns coneixements bàsics que poden ajudar als professionals a conèixer i comprendre les diferents problemàtiques mentals, aconsellant-los de forma clara i senzilla les pautes a seguir en la seva pràctica quotidiana.

(Salutació escrita por Neus Munté i Fernandez
Consellera de Benestar Social i Família)

mantenimiento web