LIBROS

Pedagogía Hospitalaria | Contextos inclusivos

Protocol de cribatge, diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas en dones embarassades latinoamericanes i en els seus fills. Programa de prevenció i control de la malaltia de Chagas congènita a Catalunya

El present Protocol constitueix un document eminentment pràctic, mitjançant el qual els professionals sanitaris disposen dels elements essencials per a la realització del cribratge en la dona embarassada. A partir d’aquest Protocol s’espera també aconseguir la detecció i el tractament precoç dels casos d’MCH en la població pediàtrica, nadons i altres fills a Catalunya, amb l’objectiu últim de millorar la salut maternoinfantil a Catalunya.

 

Ginovart, G. (2018)
Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergencies de Salut Pública

 

Disponible a: gencat.cat

mantenimiento web