Les veus dels nens, nenes i adolescents ingressats als hospitals pediàtrics espanyols

Portfolio Categories: Projectes.

Conèixer i aprofundir més sobre pedagogia hospitalària ha estat fonamental pel treball pedagògic a les nostres aules. Durant aquest anys la Fundació ha mantingut el seu quefer, fomentant la recerca i desenvolupament d’aquesta modalitat educacional, comptant actualment amb nou aules hospitalàries. Hem desenvolupat un constant estudi d’aquesta realitat especial i hem comptat amb el ferm compromís dels educadors que treballen en aquestes per entregar un servei educatiu cada cop de millor qualitat.

Objectiu

Garantir el dret dels nens hospitalitzats a rebre una educació apropiada a les seves necessitats individuals i en un entorn adequat.

Objectius específics

  • Precisar i analitzar les condicions físiques i materials amb les que compten els professors pel desenvolupament de la seva activitat, així com el seu nivell de formació.
  • Fomentar els contactes i l’intercanvi d’experiències entre els professionals que treballen als hospitals.
  • Promoure una formació professional pels pedagogs que treballen als hospitals amb nens malalts.
  • Potenciar investigacions a tots els àmbits de la pedagogia hospitalària i publicar resultats i exemples pràctics d’aquesta activitat.


  • Investigador Principal: Rosa Suñol Sala and Pilar Hilarion Madariaga
  • Membres del grup: Verónica Violant
  • Entitat finançadora: Fundación Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona – Fundación ‘la Caixa’
  • Entitat participant: Institut Universitari Avedis Donabedian – UAB. Ownership of Fundación Avedis Donabedian
  • Duració: 2010-2011