La incidència de la variable ‘motivació’ en el constructe del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

Portfolio Categories: Projectes.

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat és un dels principals motius de consulta en els centres de Salut Mental de nens i adolescents. Les característiques bàsiques del TDAH són uns nivells excessius i perjudicials d’activitat, manca d’atenció i d’impulsivitat. Actualment, el diagnòstic es fa seguint els criteris del DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) i/o de la CIE-10. Aquests criteris inclouen tres blocs diferents: el dèficit d’atenció, la hiperactivitat, i la impulsivitat. No obstant, la variable motivacional no apareix en cap de les classificacions. Per altre banda, l’experiència clínica mostra que la variable motivació té un paper rellevant.

Objectiu conceptual

Demostrar que la variable “motivació” modifica significativament els símptomes del constructe TDAH i determinar el pes específic d’aquesta variable clínica en el constructe del TDAH.

Objectiu metodològic

Adquisició sistemàtica de dades per mitjà d’observació, fent ús d’un conjunt d’indicadors prèviament elaborats ‘ad-hoc’ relacionats als criteris DSM-IV i CIE-10, els quals seran combinats en un sistema de categories desenvolupat usant diferents dimensions.


  • Investigador Principal: Laura Igual Muñoz
  • Membres del grup: Veróncia Violant; Josep Moya;
  • Entitat finançadora: Universitat de Barcelona
  • Entitat participant: Universitat de Barcelona
  • Duració: 2011-2012