Guia de consells per a pares amb fills prematurs

Portfolio Categories: Projectes.

El projecte d’investigació neix de la voluntat, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya -Programa Matern-infantil, d’incidir sobre la prematuritat primària i secundària i, desenvolupar dins del programa de prevenció i atenció a la prematuritat un protocol de prevenció i millora de l’atenció a la prematuritat (en el part hospitalari, a l’alta i seguiment) i una guia per pares i mares amb nadons nascuts prematurament.

Objectiu

Detectar les necessitats educatives de les famílies amb fills nascuts prematurament en veu dels propis pares i en veu dels professionals amb la finalitat de dissenyar una guia de recolzament que faciliti informació i ajudi a la millora de l’atenció a les famílies d’aquests nadons dins i fora del serveis sanitaris.

Objectius específics

  • Conèixer les necessitats educatives, d’atenció i suport, de les mares i pares amb fills/es nascuts prematurament.
  • Elaborar una “Guia de consells per pares i mares amb nadons nascuts prematurament” a partir de les necessitats detectades.
  • Donar informació de la xarxa de recursos assistencials i socials disponibles en cas de necessitat.
  • Donar informació orientada a la cura i desenvolupament del seu fill/a en les unitats de neonatologia.
  • Promoure un disseny de guia des d’una metodologia basada en l’acció activa dels pares amb estrategies i recursos didàctics el·laborats amb el consens d’un equip multi-disciplinar.

  • Investigador Principal: Verónica Violant Holz
  • Membres del grup: Josep Perapoch
  • Entitat finançadora: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  • Entitat participant: Fundació Bosch i Gimpera
  • Duració: 2008-2010