Estudi per a determinar la idoneïtat de l’elaboració d’una guia pràctica clínica sobre la Encefalopatía Hipóxico – Isquémica

Portfolio Categories: Projectes.

Recerca que pretén descriure fets, situacions, elements o característiques vivenciades pels pares al voltant del naixement i de l’ingrés hospitalari del seu fill recent nascut (RN) amb Encefalopatia Hipòxic-Isquèmica (EHI) a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) amb la finalitat d’identificar les necessitats d’informació i ajuda a aquestes famílies, i poder desenvolupar i incorporar elements de millora assistencial en la seva atenció integral durant el tractament de la hipotèrmia a la UCIN.

Objectius

  • Elaborar una guia que proporcioni informació i suport a aquestes famílies i millori la seva atenció a la UCIN.
  • Comprendre la natura dels fenòmens, valors i creences d’aquests pares respecte a l’experiència de l’ingrés hospitalari dels seus fills amb EHI i tractament d’hipotèrmia a la UCIN.


  • Investigador Principal: Alfredo García-Alix
  • Membres del grup: Verònica Violant
  • Entitats finançadores: Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales
  • Entitats participants: Agència, Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) i Fundació Sant Joan de Déu
  • Duració: 2012-2013