Em van a operar (2015)

Portfolio Categories: 01_Publicacions (tots) and 04_Llibres.

Una intervenció quirúrgica provoca, gairebé sempre, un sentiment de temor per part de qui la va a experimentar i, més encara, quan el pacient és un dels nostres éssers estimats, com podria ser el cas d’un fill o una filla.

L’essència d’aquesta preocupació és principalment l’aplicació de l’anestèsia; per això, aquest llibre contribueix a dissipar tots els dubtes e inquietuds que els pares de família poguessin tenir sobre aquesta. De manera comprensible, els autors expliquen el procés anestèsic, des de la seva funció biològica fins a les seves repercussions socioculturals, passant pels nivells psicològics i emocionals de la persona que haurà de ser intervinguda.

El text consta de tres apartats, en els quals, els seus capítols encara que es relacionen, també són independents entre sí, la qual cosa permet al lector començar per aquell que li sembli més interessant.