Assessorament tècnic i coordinació en l’elaboració dels continguts mitjançant un projecte qualitatiu d’una guia de consells per a pares i mares amb infants prematurs

Portfolio Categories: Projectes.

El projecte de recerca neix de la voluntat, per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya” -Programa Materninfantil, d’incidir sobre la prematuritat primària i secundària i, desenvolupar dins del programa un protocol de prevenció i  millora de l’atenció a la prematuritat (en el part hospitalari, a l’alta i al seguiment) i una guia per pares i mares amb nadons nascuts prematurament.

Objectiu

Detectar les necessitats educatives de les famílies, amb fills nascuts prematurament, que participen en els procediments dels seus fills/es en les unitats de neonatologia, amb la finalitat de dissenyar i elaborar una guia de consells per pares i mares amb nadons nascuts prematurament.

Objectius específics

  • Millorar la coordinació de recursos sanitaris ja existents que dediquen la seva activitat a aquests nens i nens amb seqüeles amb la prematuritat.
  • Detectar les necessitats de formació i informació que requereixen els pares que es troben a unitats de neonatologia.

  • Investigador Principal: Verónica Violant Holz
  • Membres del grup: Josep Perapoch
  • Entitat finançadora: Agència de Salut Pública de Catalunya
  • Entitat participant: Fundació Bosch i Gimpera
  • Duració: 2012-2013