Anàlisi comportamental automàtic al diagnòstic del trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat: cap a un anàlisi motivacional i re-definició del constructor

Portfolio Categories: Projectes.

 

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat és un dels principals motius de consulta en els centres de Salut Mental de nens i adolescents. Les característiques bàsiques del TDAH són uns nivells excessius i perjudicials d’activitat, manca d’atenció i d’impulsivitat. Actualment, el diagnòstic es fa seguint els criteris del DSM IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) i/o de la CIE-10.

Objectiu

  • Definició, desenvolupament i aplicació d’algoritmes de Visió per Computador per a l’anàlisi dels vídeos i dades obtingudes amb sensors làser per extreure dades comportamentals dels infants relacionats amb els símptomes de TDAH per mitjà de les mans, cap, i detecció corporal i seguiment. Aquesta metodologia resultarà en una innovadora aplicació de reconeixement de gestos/accions per a l’anàlisi del comportament dels infants a l’escola o davant d’un ordinador per a l’adquisició sistemàtica de dades de nens diagnosticats amb TDAH.

  • Investigador Principal: Antoni Benseny Ardiaca
  • Membres del grup: Verónica Violant
  • Entitat finançadora: Universitat de Barcelona
  • Entitat participant: Universitat de Barcelona
  • Duració: 2012-2014