Home

new_try

Què es proposa el grup de recerca?

El grup de recerca en Pedagogia Hospitalària en neonatologia i pediatria té com a objectiu incidir en el període neonatal, així com la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, donant resposta a les necessitats d’aquesta població i dels agents implicats (família i professionals), a través d’estratègies des de la Pedagogia Hospitalària que fomentin les seves competències.

Amb això, pretén alhora, afavorir un model assistencial-educatiu d’excel·lència, inclusiu, centrat al desenvolupament de la infància i la família (CCDF) amb la finalitat d’aconseguir una bona qualitat de vida en aquesta població.

Objectius específics:

  • Fomentar el coneixement científic del binomi “neonatologia-pediatria” i “pedagogia hospitalària” des del model de CCDF.
  • Avaluar, des d’un punt de vista sistèmic dels agents implicats, els components del model assistencial que permetin efectuar millores.
  • Promoure estratègies psicopedagògiques que facilitin la implementació del model de CCDF i el desenvolupament de competències del nadó, infant i adolescent en situació de vulnerabilitat (autoregulació, comunicació, cognició i resiliència); competències parentals (parentalitat, bon tracte, afrontament i resiliència) i competències professionals (observacionals i interpretatives, pressa de decisions, empowerment), amb la finalitat de donar resposta a les necessitats d’aquesta població i dels agents implicats.
  • Realitzar accions de transferència a través de l’activitat científica i la difusió.

Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya
SGR 2014 (806, modalitat emergent)

NOTíCIES


XARXA UNITWIN EN PEDAGOGIA HOSPITALÀRIA

Per més informació feu clic aquí

CONFERÈNCIA ICPESS-2015 (VIOLANT)

Per més informació feu clic aquí

CONFERÈNCIA APCESS-2015 (VIOLANT)

Per més informació feu clic aquí